Tapio

TAPIO skördaren är den första engreppsskördaren i världen. TAPIO skördarna har tillverkats till försäljning sedan 1981. Fördelarna med TAPIO skördarna är bl.a. det förmånliga anskaffningspriset, lätthanterligheten, det låga servicebehovet, enkelheten och en hållbar konstruktion, stor kaparkraft, ekonomisk bränslekonsumtion samt ett snyggt gallringsarbete.

TAPIO skördaren är den första engreppsskördaren i världen. TAPIO skördarna har tillverkats till försäljning sedan 1981. Fördelarna med TAPIO skördarna är bl.a. det förmånliga anskaffningspriset, lätthanterligheten, det låga servicebehovet, enkelheten och en hållbar konstruktion, stor kaparkraft, ekonomisk bränslekonsumtion samt ett snyggt gallringsarbete.

Visar alla 2 resultat